משלוחים חינם מעל 500 ₪

תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר:www.cyclemontessori.com (להלן: "האתר") המופעל על ידי סייקל-מרכז מונטסורי ש.ר. 540326949 ("סייקל"), מכתובת סוקולוב 46 הוד השרון

  (להלן: "מפעילת האתר ו/או סייקל").

על מנת שתוכלו להשתמש באתר, חובה עליכם לאשר ולתת הסכמה לתקנון הרצ"ב, הכולל תנאים והגבלות שונים, בטרם תחילת השימוש בשירותי האתר.

בחתימתכם ועצם שימושכם באתר ובשירותיו הינך מקבלים על עצמכם בזאת את כל תנאי התקנון ותנאי השימוש באתר במלואם ללא סייג.

 

התקנון עשוי להשתנות מעת לעת, ומחובתם להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר. תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הינה לשני המינים.

 

הגדרות

 1. "האתר" – סייקל והאתר המופעל ונמצא בבעלות סייקל בכתובת cyclemontessori.com הינו ממשק אינטרנטי המאפשר ביצוע רכישות של מנוי, סדנאות ורכישת מוצרים, כפי שמופיע באתר מעת לעת (להלן: "המוצרים").
 2. "מפעילת האתר" – סייקל-מרכז מונטסורי ש.ר. 540326949.
 3. "המשתמש" – כל אדם העושה שימוש באתר ו/או בשירותיו, גולש באתר ו/או מבצע הזמנה דרכו ו/או עושה שימוש אחר כלשהו באתר ו/או בתוכן המפורסם בו.

 

כללי

 1. השימוש באתר יהיה בהתאם לתקנון שימוש זה. בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. כמו כן, כל שימוש בתקנון השימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.
 2. התכנים באתר אינם מהוים המלצה לשימוש באתר ובהתאם לכך המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה מהחברה ו/או מהאתר בקשר לשימושו באתר ו/או המוצרים שרכש דרכו.
 3. הזכאות לשימוש באתר הינה לכל אזרח אשר מלאו לו 18 שנים. הזמנה תתאפשר למי שברשותו חשבון בנק פעיל ו/או בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף והינו בעל תיבת דואר אלקטרוני אשר כתובתה תינתן בעת הרכישה באתר. קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה באתר.
 4. אין לראות בתכנים באתר ו/או בשימוש באתר כהמלצה לבצע עסקה ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה מתקבול בקשר לתכנים ו/או למוצרים ו/או למחירם.
 5. האתר שומר על זכותו לבטל ו/או שלא לתת למשתמש את הזכות לרכוש שירותים ו/או לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותי האתר, הפרת תקנון האתר ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו.
 6. המשתמש ישפה את האתר בגין כל הוצאה (לרבות שכ"ט), נזק (לרבות נזק עקיף), הפסד וכו' שנגרמו לאתר ו/או למפעיליו כתוצאה משימוש המשתמש שלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או כתוצאה מדרישה ו/או תביעה שהוגשה כנגד האתר בקשר עם שימוש המשתמש בשירותי האתר ו/או בכל מקרה בו יפגע המשתמש במוניטין האתר ו/או ו/או סייקל ו/או בשמם הטוב.   

 

משתמשים

 1. המשתמש עושה שימוש באתר במצבו "AS IS" ועל אחריותו בלבד ובמידה ומצא שהאתר אינו מתאים לצרכיו ו/או שהמוצרים אינם המוצרים להם הוא זקוק ו/או שמחירי המוצרים אינם המחירים שקיווה לקבל , הסעד היחיד העומד לרשותו הוא הפסקת השימוש באתר, כמפורט להלן בתקנון זה.
 2. באישורו את תקנון זה המשתמש מאשר לאתר לשלוח לו את סיכום פרטי הזמנה לכתובת המייל אותו הזין בביצוע ההזמנה.
 3. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי ייתכן והמידע שלו יימסר לרשויות המס באם תהיה דרישה כזאת מצד הרשות.

 

המוצרים

 1. המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם בהתאם למפורט באתר וכי שיעודכנו מעת לעת. אספקת המוצרים הינם בהתאם לאמור באתר ובכפוף לתנאי תקנון זה.
 2. האתר רשאי לשיקול דעתו הבלעדי לשנות ו/או להוריד מהאתר מוצרים מסוימים מבלי לשלוח התראה ו/או הודעה כלשהי מראש. במקרה של שינוי או חוסר במוצר כלשהו, נציג מטעם האתר יעדכן את המשתמש, והמשתמש לא יוכל לטעון כל טענה שהיא בקשר לכך.
 3. תמונות המוצרים הינם להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את האתר ו/או את סייקל.
 4. מחירי המוצרים (להלן: "המחירים"), הם כפי שמפורסמים באתר. האתר שומר על זכותו לשנות את המחירים על פי שיקול דעתו ולמשתמש לא תהא כל כל טענה ו/או זכות תביעה כלשהי.
 5. הסכום הסופי בו יחויב המשתמש יחושב על פי משקל המוצרים שנרכשו בפועל לאחר שקילת כל המוצרים בסל הקניות. החשבון שיוצג בעת השלמת ההזמנה באתר הינו חשבון משוער בלבד ויתכן הבדל בין סכום זה לבין סכום החשבון הסופי בפועל. הדבר נובע, בין היתר, מעדכון מחירים, תוספות, זיכויים בגין מבצעים באתר, אספקת מוצר חלופי, משקל של המוצרים, אופן חיתוך הבשר ועוד.
 6. במעמד הרכישה בפועל יעדכן נציג טלפוני מטעם האתר את המשתמש על משקלם הסופי של מוצרים ומחירם ויקבל אישורו הטלפוני לביצוע הרכישה ומסירת פרטי אשראי, כפי שיפורט להלן.

 

ביצוע ההזמנה באתר ותשלום

 1. רכישת והמוצרים השונים שמציע האתר למשתמשיו, תתבצע באמצעות לחיצה על המוצר הנבחר והוספתו לסל הקניות בלחיצה על כפתור "הוספה לסל" לאחר מכן המשתמש יועבר לביצוע התשלום והמשתמש ימלא את פרטיו הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, וכתובת מגורים. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת הזמנה. יובהר כי חלה חובה על המשתמש לציין את פרטיו הנכונים והמלאים והאתר ו/או סייקל לא יהיו אחראים לכל תקלה/טעות/נזק וכיו"ב הנגרם כתוצאה ממתן פרטים כוזבים או טעויות סופר מצד המשתמש.
 2. בעת תשלום הזמנת מוצר, תועבר לאתר הסולק בכתובת: cyclemontessori.com לצורך ביצוע התשלום. יובהר כי סייקל ו/או האתר אינם אחראים לכל נזק ו/או טעות בקשר לביצוע התשלום ויובהר כי הסולק הינו חברה חיצונית ומומלץ לעיין בתקנון האתר, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הסולק בטרם ביצוע תשלום ההזמנה.
 3. בסיום פעולת השלמת ההזמנה הלקוח יקבל מייל "אישור הזמנה" לכתובת המייל אותה הזין בעת ביצוע ההזמנה ולאחר ביצוע התשלום, יקבל הלקוח מייל עם חשבונית מס-קבלה כדין.
 4. הפרטים כפי שהוזנו בטופס הזמנה על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 5. בנוסף למחיר החיוב, יתווספו דמי משלוח בסך של40 ש"ח להזמנה. אולם, החל מהזמנות מוצרים בסך 560 ₪ ומעלה, לא תתווסף עלות משלוח למוצר.
 6. האתר יהא רשאי לשנות את גובה דמי המשלוח מעת לעת ללא מתן הודעה ו/או התראה כלשהי מראש בהתאם לנהלי חברת השליחויות.
 7. ככל שהמשתמש חויב בעת ביצוע ההזמנה בחיוב יתר או חיוב חסר, הנובע מחיוב שגוי של האתר, יזוכה המשתמש בהפרש בגינו לא היה חייב בתשלום, או לחילופין יחויב בהפרש בגינו טרם חויב. ככל שמתבצע עיכוב במועד חיוב המשתמש בסכום התשלום עבור ההזמנה, מצהיר המשתמש כי ידוע לו שהחיוב יתבצע במועד אחר.

 

אספקת המוצרים

 1. בעת ביצוע ההזמנה באתר כאמור לעיל, על הלקוח לשים לב מתי המוצר מגיע לארץ כפי שיפורט בפירוט המוצר באתר והלקוח יקבל הודעה ברגע שהמשלח יוצא אליו להפצה.
 2. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו למשתמש באמצעות חברת שליחויות או באמצעות איסוף עצמי, על פי בקשת הלקוח ובהתאם למדיניות ושיקול דעתה של החברה.
 3. באיסוף עצמי, על המשתמש לאסוף את הזמנתו באופן עצמאי במועד אשר תיאם עם נציג האתר לאיסוף ההזמנה.
 4. שעות הפעילות של מוקד הרכישות של האתר הינן כדלקמן: ימים א-ה בין השעות: 10:00 – 15:00
 5. משתמש שבחר במשלוח, המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו למען שמסר המשתמש באתר או למען שיפורט בטופס פרטי המשלוח. כמו כן, בשיחת טלפון יתאם נציג מטעם האתר עם המשתמש תאריך וטווח שעות המועדף לקבלת המשלוח בהתאם לאפשרויות האספקה המוצעות באתר. מועדי המשלוח שיוצעו על ידי נציג האתר יהיו כפופים ליכולת האספקה של האתר ולשיקול דעתו הבלעדי. במועד שבחר המשתמש עליו להיות נוכח בכתובת על מנת לקבל את המשלוח מהשליח.
 6. המשתמש מתחייב כי הוא או מי מטעמו יקבל את ההזמנה בעת אספקת המוצרים. לחילופין, יוכל המשתמש, בזמן ביצוע ההזמנה, לאשר לנציג האתר בטלפון את השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו.
 7. בזמן אספקת ההזמנה או איסוף עצמי על ידי המשתמש, האתר או מבצע המשלוח מטעמו רשאים לבקש מהמשתמש או מהנציג המורשה להציג תעודת זהות ו/או או כל אמצעי אחר לזיהוי.
 8. יובהר, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המשתמש ו/או מי מטעמו במען אליו הזמין את משלוח המוצרים, והמשתמש לא אישר בעת ביצוע ההזמנה כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו, תוחזר ההזמנה לחנות ועל המשתמש חלה האחריות לבצע איסוף של ההזמנה שרכש. אי קביעת מועד לאיסוף על ידי המשתמש, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.
 9. מובהר כי במשלוח המוצרים בשנית יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח נוספים.
 10. יובהר, כי ככל שאושר על ידי המשתמש השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המשתמש, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המשתמש בטענות ו/או תביעות כנגד האתר.
 11. על המשתמש לוודא בעת קבלת המשלוח כי המוצרים תואמים להזמנה שביצע וכי לא חסר מוצר.
 12. מוצר שהתקבל בטעות או שלא סופק, יוחלף /יסופק  במועד אחר באחריות האתר.
 13. אי עמידת האתר במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא תפטור, בכל דרך שהיא, את המשתמש מחובת התשלום בגין האספקה.

 

מבצעים

 1. האתר רשאי לקיים מעת לעת מבצעים ולשווק קופוני הנחה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מובהר כי מבצעים אלה לא יחולו באופן רטרואקטיבי כלפי מי שכבר רכש את המוצר השירות.
 2. רכישת המוצרים במבצע הינם בהתאם לתנאי תקנון זה ובהתאם למפורסם באתר.
 3. האתר שומר על זכותו לשנות ו/או לבטל מבצע כלשהו על פי האמור לעיל וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא מתן התראה ו/או הודעה מראש.
 4. האתר יהא רשאי לקבוע כי על פי שיקול דעתו הבלעדי רכישת מוצרים במבצע תהיה מוגבלת לכמות מסויימת.
 5. מובהר כי אין כפל הנחות, מבצעים והטבות.

 

מדיניות ביטולים אספקה והובלת המוצרים

 1. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 
 2. על הלקוח להודיע מידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
 3. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).
 4. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
 5. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
 6. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה כגון בגין טעות של חברת השליחויות.
 7. יובהר כי בעת רכישת מוצר (בניגוד לקורסים סדנאות), מאחר ומדובר במוצר הניתן להעתקה ושכפול על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010, לא ניתן יהיה להחזיר ולקבל החזר כספי של מוצרים אשר נפתחו מאריזתם המקורית פרט למקרים של פגם בייצור.
 8. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי . האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
 9. דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת.
 10. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
 11. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא. הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
 12. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.
 13. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 14. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות בכפוף לאמור בתקנון זה.
 15. אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
 16. זמני ותנאי הביטול של הזמנת סדנאות יהיה תוך 14 ימים מיום העסקה ובתנאי שנותרו למעלה מ-14 ימי עסקים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות.
 17. בהתאם למפורט בדף הזמנת המנוי, ניתן לרכוש מנוי שנתי או על בסיס חודשי. על מנת לבטל מנוי יש להודיע בכתב לאתר בהתראה של לפחות 30 ימים.
 18. לצורך חישוב דמי הביטול יחושב ההפרש בין המחיר במסלול החודשי למחיר במסלול השנתי כפול מספר חודשי השימוש במינוי .בנוסף דמי הביטול לא יעלועל 25% משווי העסקה אם היא בוטלה בתוך השליש הראשון לתקופת המנוי .אם העסקה תבוטל במהלך השליש  השני לתקופת המנוי ,דמי הביטול לא יעלו על 20% משווי העסקה ,ואם היא תבוטל בשליש השלישי לתקופת המנוי דמי הביטול לא יעלו על 17% משווי העסקה.

 

 

 

 

הגבלת אחריות האתר והגבלת השימוש בשירותים

 1. השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו הינו באחריות המשתמש בלבד. מפעילת האתר בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ואת המוצרים המוצעים למכירה באתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם. עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. לפיכך לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או החברה בגין תכונות השימוש או השירות, יכולותיו ומגבלותיו והתאמתו לצרכי המשתמש.
 2. האתר ו/או סייקל לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שיגרם למשתמש במישרין או בעקיפין בשל איחור משלוח, או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו למשתמש היו פגומים, מקולקלים, או לא תקינים, אלא אם כן אירע הפגם בשל רשלנות מצדו של האתר ו/או סייקל. במקרה זה, אחריות האתר ו/או סייקל תהיה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה.
 3. מבלי לגרוע באמור לעיל, השימוש באתר ובשירותים המוצעים נעשה על אחריות המשתמש בלבד. האתר לא יישא בכל אחריות כלפי המשתמשים וכלפי צדדים שלישיים בכל הנוגע לכל פעולה שבמסגרתה נעשה שימוש באתר.
 4. האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא.
 5. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראיים לכל נזק שהוא, במישירין או בעקיפין, אשר יגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה ו/או מחדל ו/או רשלנות של ספק שירותים חיצוני, לרבות אך לא רק, תקלות ו/או מחדלים ו/או נזקים באופן השילוח, תקלות בהספקת שירותי אינטרנט, תקלות אשר מקורן בחברות האשראי ועוד. 
 6. האתר לא יהיה אחראי לנכונות או לאמיתות כל מידע או תוכן שהועלה ע"י המשתמש. בנוסף, לא תחול על האתר כל אחריות במקרה של הזנת פרטים לא מדויקים ע"י המשתמש.
 7. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר לצרכים לא חוקיים. כל פעולה לא חוקית באתר תהיה באחריות המשתמש והוא יישא באחריות על פי כל דין והוא פוטר בזאת את האתר מכל אחריות ומתחייב לשפות את האתר בגין כל תביעה ו/או דרישה הנובעת משימוש שביצע כאמור לעיל בסעיף זה.
 8. האתר עושה מאמצים רבים כדי לשמור על תקינות פעולתו. עם זאת, לאור העובדה כי השירותים תלויים בתקינות קווי תקשורת ואף שהאתר נוקט באמצעים סבירים כדי למונעם יתכן ויחולו בשירותים שיבושים, הפסקות, הפרעות או ניתוקים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.
 9. המשתמש מסכים כי האתר יהיה פטור מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג שהוא, שיגרמו לו או לכל צד ג' במישרין או בעקיפין כתוצאה מהאמור לעיל.
 10. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, האתר רשאי להשעות או לבטל את משתמש באתר בכל אחד מהמצבים הבאים:
 11. שימוש באתר או בשירותיו בניגוד לכל דין, או בניגוד לתנאי השימוש.
 12. ביצוע או ניסיון לביצוע של מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות התקינה של האתר ו/או במשתמש אחר ו/או בצד ג' כלשהו.
 13. שימוש באתר תוך פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת של המערכת או של צד שלישי.
 14. פגיעה בשמו הטוב של האתר ו/או מפעיליו.

 

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו, והן בנוגע לתכנים/ מוצרים הנמכרים באתר, הינם רכושה הבלעדי של סייקל. אין בעצם הכניסה לאתר ו/או השימוש בו ו/או ברכישת מוצריו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בנוגע לאתר ותכניו. אין  להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי חלק כלשהו באתר ו/או בתכניו, במישרין או בעקיפין וכן אין לבצע כל שינוי בהם. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים או בפרטים שבמערכת או בבסיס הנתונים וכו'; אין לעשות כל שימוש בשם "שיווק בשר ממכר" ובסימני המסחר המופיעים באתר.

 

 

 

מדיניות פרטיות

 1. האתר יפעל בכפוף להוראות כל דין ביחס לשמירה על פרטיות הגולשים באתר, ולא תמסור מידע ביחס לפרטי המשתמש אלא למי שמורשה לכך ע"פ דין וזאת למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.
 2. האתר יהיה רשאי למסור את פרטיו האישיים של המשתמש, לרבות כתובת IP ותכנים שיועלו על ידו לאתר באמצעות הפלטפורמות השונות המופיעות בו, לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, או לעשות בהם שימוש לצרכיו, במידה ועל פי שיקול דעתו הנסיבות מצריכות זאת וכן להגביל או לחסום, באופן זמני או קבוע, את השימוש באתר ואת המידע בו בפני גולש שהשתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
 3. המשתמש מסכים לכך כי האתר יהא רשאי להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לו לזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה לאתר כגון (Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלu בעקבות כך.
 4. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך כי האתר יהא רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים שהוא יערוך מעת לעת.
 5. האתר יהיה רשאי לשלוח למשתמש דברי דואר ופרסומת וכן להעביר את פרטיו לצדדי ג' מפרסמים עד להסרתו של המשתמש מן המאגר בכפוף לכל דין.

 

סמכות שיפוט

 1. על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו ו/או הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
 2. כל סכסוך ו/או חילוקי דעות בין הצדדים, תהא נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית בבתי המשפט בתל-אביב, ולהם בלבד.

 

שירות לקוחות

 1. לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי האתר, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות באמצעות שירות הוואטסאפ הקיים באתר. כמו כן, ניתן לפנות בטלפון למשרדי האתר: cyclemontessori.com או בדואר אלקטרוניcyclemontessori@gmailcom. שעות הפעילות למענה טלפוני של האתר (א-ה 10:00 – 15:00).

 

שונות

 1. כל פעולה שהאתר יבצע בהתאם להוראות המשתמש תחייב את המשתמש ורישומי האתר בדבר פרטי המשתמש והפעולות שביקש לבצע, יהוו ראיה חלוטה לנכונות האמור בהם.
 2. הודעה שנשלחה למשתמש תיחשב כאילו הגיעה ליעדה 24 שעות לאחר שליחתה במערכת ההודעות במערכת או בדואר האלקטרוני, או 3 ימי עסקים לאחר שליחתה בדואר רשום או באמצעות הוואטס אפ של מספר הטלפון אותו הזין המשתמש בעת הרשמתו. יובהר כי גם במידה והמשתמש טעה בעת רישום פרטיו, שליחת הודעה כאמור לכתובת אשר הוזנה על ידי הלקוח תחשב כשליחה על פי סעיף זה.